Aktuális

Egyes támogatások kifizethetőségének feltétele a

Kölcsönös Megfeleltetés


követelményrendszerének teljesítése. Ennek részét képezi a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ) előírásrendszere. Az ehhez kapcsolódó, mindenkit érintő aktualitások:

Felkészülés az osztatlan közös felszámolására

A Bábolnai Gazdanapok egyik, osztatlan közös földtulajdon felosztásáról szóló kerekasztal beszélgetésére irodánkat is meghívták.
Pető Csilla kolléganő képviselt bennünket, és bár a végrehajtási rendelet még nincs meg a törvényhez, azért sok érdekes információ elhangzott.

A talaj fedésére vonatkozó rész:

Fenn kell tartani a minimális talajborítást a nyári és őszi betakarítású kultúrák lekerülése után,
őszi kultúra vetésével,
másodvetésű takarónövény termesztésével, vagy
a tarló szeptember 30-ig történő megőrzésével vagy legfeljebb sekély tarlóhántás és ápolás, illetve középmély vagy mély talajlazítás elvégzésével, valamint a tarló gyommentes állapotban tartásával, kivéve a nitrátérzékeny területeken termesztett tavaszi vetésű kultúrák esetében, ahol a szintvonalakkal párhuzamos talajelőkészítő munkák elvégzése szeptember 1-től megengedett.
Tehát: aratás után a tarlót a rendelkezés szerint szeptember 30-ig – esetenként szeptember 1-ig – fenn kell tartani!

Másodvetés vagy zöldítés:

Minden évben felröppen a hír, hogy a megváltozott időjárási körülményekre való tekintettel az Európai Unió enyhít a zöldítés szabályain. Ez Magyarországon a másodvetéseket és a parlagra vonatkozó szabályokat egyelőre nem érinti!
Tehát a másodvetést október 1-ig (diverzifikáció esetén július 15-ig) el kell vetni, és azt 15 napon belül be kell jelenteni az Államkincstár felületén. Majd 60 napig benn kell tartani – vegyszermentesen! A parlagot szeptember 1 után lehet feltörni, illetve növényvédőszerrel kezelni.

Parlagfű:

Jogszabályi változás miatt idén már egész évben parlagfű szezon van, vagyis megszűnt az a szabályozás, ami szerint csak július 1-től kezdődően ellenőrzik és szankcionálják a parlagfű fertőzöttséget. Erre a jövőben mindenképp érdemes odafigyelni, hiszen a parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztása esetén a hatóság növényvédelmi bírságot szab ki, aminek mértéke akár 5 millió forintig is terjedhet! Ezen a törvényi kötelezettségen túl a területalapú támogatások esetében a 10/2015 (III.13) FM rendelet értelmében a gyommentesítés jogosultsági feltétel, azaz, ha a helyszíni ellenőrzés során bebizonyosodik, hogy azon a területen, amelyen mezőgazdasági termelés folyik, nagymértékű gyomosodás (ha virágzó veszélyes gyom, vagy a földterület 50%-át meghaladó mértékű lágyszárú gyomnövény) észlelhető, a vizsgált támogatási évben nem támogatható.

Kárbejelentés:

MKR – vagyis Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer. Az Államkincstár a felületén lehetővé teszi a kárigény benyújtását.
Ehhez feltétlen szükséges a felület ismerete, hiszen egy adott kárigényhez kapcsolódóan fontos a kárenyhítési jogosultság kiszámítása. A gazdák számára azonban egy nagyon lényeges információ van tekintettel az elmúlt időszakok kiszámíthatatlan időjárási viszontagságaira: a kárbejelentés legalább 10 nappal betakarítás előtt kell, hogy történjen, hogy a Hatóságnak legyen lehetősége kimenni és megnézni a problémát!

Gazdálkodási Napló:

A naplóvezetés mindig naprakész kell, hogy legyen, ezért fordítsunk különös figyelmet arra, hogy a földeken, a kaszálókon vagy az ültetvényekben elvégzett munka mindig feljegyzésre kerüljön. Pontos, precíz naplót, és ezáltal pontos, precíz web-gn vagy nitrátadatszolgáltatást enélkül szinte lehetetlen készíteni!